De Tantra Visie en Visie over Matriarchaat, Oefeningen, Tips, Repressieve Religie, Bevrijdende Religie, Gedachten over Matriarchaat, Niveau's van ervaringen, Vrouwelijk Genieten, Energie Oefeningen, Links

TIPS VOOR TANTRA

durga.gif (25152 bytes) 

Durga, de bestrijdster van het kwade en onwetendheid. Ze is symbool van vrouwelijke kracht. In het kader van haar eredienst vinden tantristisch erotische rituelen plaats. Zij is een van de Godinnen aan wie deze site is opgedragen.   

UITGANGSPUNTEN VOOR TANTRA

De meeste mensen kunnen maar voor een deel hun orgastisch potentieel benutten.

Vaak blijft men steken in routine-achtige seks.

Wil men kunnen genieten van tantra dan zijn de volgende zaken essentieel:

Een man zit anders in elkaar dan een vrouw en andersom. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is dat voor de ander niet. Daarom kan de ander moeilijk weten wat jij lekker vindt. Bovendien is wat iemand fijn vindt per individu verschillend. Ga er niet vanuit dat de ander maar moet kunnen aanvoelen wat jij prettig vindt. Heldere communicatie juist over dit punt is broodnodig.

Je kunt voordoen wat je prettig zou vinden dat de ander bij jou zou doen. Je kunt zijn of haar hand leiden naar een plekje dat voor jou een erotische betekenis heeft.

Er zijn nogal wat spirituele richtingen die zich alleen maar richten op de z.g. hogere chakra's. Het alleen maar aandacht besteden aan de hogere chakra's is hetzelfde als de bouw van een flat beginnen met de bovenste verdieping. Op een dergelijke manier bouwen is niet mogelijk. Als de seksuele kundalini energie die in het bekken huis geblokkeerd is, is spirituele ontwikkeling een illusie. Immers het in beweging komen van de kundalini energie maakt spirituele ontwikkeling mogelijk. Daarom begin bij de basis, bij het seksuele. Dit opent de poorten naar het goddelijke. 

Veel richtingen die het celibaat prediken leiden in de praktijk tot repressie. Ook zien we dat er nogal wat schandalen voorkomen bij guru's die het celibaat prediken. Regelmatig verschijnen er berichten over guru's die aan hun volgelingen het celibaat opleggen, maar zelf  'alles doen dat God verboden heeft'.

In een patriarchale cultuur wordt iedereen opgevoed met een sterk besef van wat op seksueel gebied wel en niet zou kunnen. Dit geldt vooral voor vrouwen. Als een jongen bepaalde dingen doet is hij stoer, maar als een vrouw datzelfde zou doen wordt zij beschouwd als een slet. Deze waarden en normen maken iedere vorm van seksueel genieten onmogelijk. Hoe kun je genieten van iets waarvan je eigenlijk vindt dat het niet OK is?

Het is derhalve van groot belang om je te bevrijden van het patriarchale besef van waarden en normen. Dit is moeilijker dan het lijkt. Immers de patriarchale cultuur bestaat al 5000 jaar en het bijbehorend normbesef zit ahw in onze genen. Vaak denken we dat het onze eigen waarden en normen zijn en kunnen we ze niet identificeren als opgelegde culturele normen.

Dit is een groot probleem en maakt het voor veel mensen, vooral vrouwen moeilijk om van seksualiteit op een optimale manier te genieten.

Seksualiteit is een rijk terrein waarop veel valt te ontdekken. Ga op ontdekkingsreis. Als je een fantasie hebt breng die dan in praktijk. Uiteraard heeft je partner het recht om nee te zeggen tegen het in praktijk brengen van een fantasie. Als dat gebeurt dan is het belangrijk om dat op een liefdevolle manier te accepteren. Die fantasie hoeft zeker niet altijd zacht, lief of 'spiritueel' te zijn. Onze geest omvat alles: het lagere en het hogere, het lichte en het donkere. Spiritualiteit betekent alles van jezelf te onderkennen en te omarmen. Dat niet doen leidt alleen maar tot repressie en tot psychische problemen.     

Alles wat jij en je partner lekker vinden is goed.  

Veel mensen, vooral vrouwen, hebben negatieve (incestervaringen) met seks. Dergelijke ervaringen kunnen het genieten van seksualiteit moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Indien dat het geval is, is het van belang om deze ervaringen te verwerken.

Hierover is een speciale pagina gemaakt. Deze kun je bereiken door op deze tekst te klikken.

 

 tara2.gif (22071 bytes)

Hierboven de Tara Yantra. Dit is een geometrisch symbool dat te maken heeft met de Moedergodin. Door je hierop te concentreren kun je in contact komen met deze energie. 

TANTRISCH MEDITEREN

In het Westen is het gebruik van oud Indiase meditatietechnieken in spirituele kringen populair. Nu zijn dat inderdaad prima technieken. Het probleem is echter dat de Westerse samenleving in de 21ste eeuw een hele andere samenleving is dan het India uit de Middeleeuwen.  

Toen had men nog geen internet, GSM's en files. De samenleving was een stuk rustiger. De hedendaagse Westerse mens is dermate opgefokt dat als hij gaat stilzitten hij niet het goddelijke tegenkomt, maar alleen onrust. Probeer het maar sluit je ogen en probeer bij je stilte te komen. Waarschijnlijk spoken er allerlei gedachten door je hoofd.

Wil je mediteren dan is het van belang om eerst die spanningen te uiten. De Indiase guru Osho heeft een groot aantal meditaties ontworpen die beginnen met actieve fases. Tijdens die actieve fases kun je spanningen loslaten. En als je je spanningen hebt losgelaten kun je wel tot je stilte komen. De actieve fases worden derhalve gevolgd door passieve fases.

Zelf heb ik samen met een vriend ook een paar van dergelijke meditaties ontworpen. Je kunt echter ook op een eenvoudige manier zelf doen. Ga minstens een kwartier intensief dansen op Afrikaanse of andere ritmische muziek. Vergeet niet om diep adem te halen en alles te uiten. Uit de stress door middel van bewegingen. Je kunt de stress ook uiten door geluid te maken.

Als je meteen daarna een stille meditatie gaat doen dan zul je merken dat je wel tot je stilte kunt komen. Het is niet juist om meditatietechnieken die geschikt waren voor het oude India zonder meer te gebruiken in de huidige Westerse samenleving. Daarvoor is het cultuurverschil te groot.


KLIK HIER VOOR MATRIARCHAAT IN DE PRAKTIJK: MIJN ERVARINGEN MET OSHO
De Tantra Visie en Visie over Matriarchaat, Oefeningen, Tips, Repressieve Religie, Bevrijdende Religie, Gedachten over Matriarchaat, Niveau's van ervaringen, Vrouwelijk Genieten, Energie Oefeningen, Links

visie ] verwerking ]