De Tantra Visie en Visie over Matriarchaat, Oefeningen, Tips, Repressieve Religie, Bevrijdende Religie, Gedachten over Matriarchaat, Niveau's van ervaringen, Vrouwelijk Genieten, Energie Oefeningen, Links

Bevestigende religie

Binnen de patriarchale religies neemt het Hindoeïsme een bijzondere plaats in. De reden is dat als India te maken krijgt met een invasie India in staat blijkt te zijn om de cultuur van de veroveraars te integreren in de oude bestaande cultuur. In tegenstelling tot wat gebeurt op veel andere plaatsen gaat de oude cultuur niet verloren, maar leeft verder in een aangepaste vorm.

Daarom vinden we in het hedendaags Hindoeïsme veel elementen terug die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de matriarchale cultuur van de Indusvallei. Zo is er in India nog lang sprake geweest van heilige erotiek. Schilderingen op de tempels van Khajuraho zijn daar het bewijs van. Tempels zoals deze zijn niet alleen te vinden in Khajuraho, maar bevinden zich ook o.a. in de deelstaat Orissa. In deze tempels vonden tantristische rituelen plaats.  

 

khajuharo.jpg (71173 bytes)

 

Pas na de komst van de Engelsen werd India preuts. Onder invloed van de puriteinse Engelsen verdwenen de laatste resten van wat ooit een rijke erotische cultuur was. Tegenwoordig is van de rijke erotische cultuur van India weinig anders meer over dan tempels en oude kunstwerken.

Ook de Indiase onafhankelijk leidde niet tot een renaissance hiervan. Integendeel, Mahatma Gandhi gaf zelfs opdracht om de tempels van Khajuraho te verwoesten, omdat deze aanstootgevend zouden zijn. Op het nippertje is dit voorkomen.

Als we het leven bekijken van de Indiase goden dan valt op dat vrijwel alle goden zich bezighielden met erotiek.

In het Boeddhisme kent men de Boddhisatva's. Dit zijn verlichte geesten die zich door hun kennis hebben losgemaakt van de cyclus van dood en wedergeboorte. Zij betrekken echter soms een lichaam om anderen de weg te wijzen nar verlichting. Mannelijke Boddhisatva's hebben allemaal vrouwelijke partners genaamd dakini's. Zij geven aan mannen de noodzakelijke kennis via goddelijke en seksuele energie.

Een voorbeeld van een Hindoegod welke zich met het erotische bezighield is Krishna.

Hieronder zie je een afbeelding van Krishna met de Gopis. In het Middeleeuwse India was het gebruikelijk dat meisjes baadden in de rivier. De Gopis (jonge vrouwen) waren in stilte allemaal verliefd op de goed uitziende Krishna die allen van de 64 liefdeskunsten beheerstte. Krishna was in zijn menselijke vorm speels en genoot van het leven. Op een gegeven moment waren de Gopis aan het baden en verborg hij hun kleren. De Gopis konden de kleren terugkrijgen als ze de Indiase Namaste groet aan Krishna brachten.

De Namaste groet houdt in dat men de God in zichzelf en de ander eert. Zij bestaat uit het houden van de handpalmen tegen elkaar. Hierdoor moesten de Gopis hun borsten ontblootten en hun naaktheid aan de Godheid tonen. De diepere betekenis hierachter is dat men alleen naakt voor de godheid kan staan.

god2.jpg (88885 bytes)

 

Er zijn andere verhalen waarin Krishna nog verder gaat. Zo is er een verhaal waarin Krishna terwijl hij zijn geliefde Radha vasthoudt de liefde bedrijft met een groot aantal andere vrouwen. Radha, de gezellin van Krishna had kennelijk geen last van jaloezie. Blijkbaar was zij van mening dat jaloezie geen teken is van liefde, maar van onzekerheid. Iemand die iemand anders echt lief heeft wil eenvoudig dat die persoon gelukkig is op wat voor manier dat ook moge zijn. Dat was de soort liefde die Radha gaf.

Krishna en Radha staan symbool voor het goddelijke paar. In hun liefde tot elkaar brengen zij de meest verheven vorm van de spirituele liefde tot uiting.

In India zijn er nog vele andere vormen van matriarchale resten in de religie te vinden. Zo is het gebruikelijk om zowel de yoni (de vagina) als de lingam (de penis) te vereren. Yonis worden vereerd in de vorm van schalen. Lingams in de vorm van staven. In de provincie Kashmir is een grot waarin zich een ijspegel bevindt die wordt gezien als de lingam van Shiva. Deze grot is een bekend pelgrimsoord.

Onder invloed van de puriteinse Engelsen gaat nu het aanbidden van erotische symbolen in het hedendaagse India gepaard met een grote geremdheid. Dit vind men terug in veel hedendaagse Indiase stromingen. Alleen de beweging rond Osho heeft de binding met de erotiek van het oude India behouden en gaat daarmee om zoals ook in het oude India het geval was.

De verhalen rond Krishna laten zien dat erotiek niet iets slechts is, maar juist iets moois en nastrevenswaardig. De goden zijn vaak de beste beoefenaren van de liefdeskunst. Vrijwel altijd kiezen zij niet het celibaat en kiezen zij niet voor de onderdrukking van het natuurlijke energieën.

Integendeel zij hebben door dat erotiek een poort is naar een hoger bewustzijnsniveau. Immers door erotiek worden de mannelijke en vrouwelijke krachten één. Door die vereniging ontstaat scheppende energie. Al het leven op deze aarde vindt zijn oorsprong in die scheppende kracht. Ook komt hierdoor de innerlijke slang (de kundalini energie) in zowel de man als vrouw in beweging.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze energie welke zich bevindt in het bekken zich opricht en het hele lichaam kan doorvloeien. Als dat gebeurt kan men de staat van verlichting bereiken.

Tijdens het bedrijven van erotiek gaat men het denken voorbij. Het beperkte ego wordt opgeblazen en de minnaars worden één met elkaar en de kosmos.

De goden wisten en leefden die wijsheid. Ook wij kunnen een goddelijk bewustzijn bereiken door hun voorbeeld te volgen.  

Klik hier voor informatie over Tibetaans Boeddhisme en erotiek.

             god97.jpg (25724 bytes)

 

De Tantra Visie en Visie over Matriarchaat, Oefeningen, Tips, Repressieve Religie, Bevrijdende Religie, Gedachten over Matriarchaat, Niveau's van ervaringen, Vrouwelijk Genieten, Energie Oefeningen, Links